Tel: 014 70 82 23
GSM: 0479 37 30 78

kidstop logo

Huisreglement

 1. De bedoeling van het huisreglement is om aan alle kinderen en hun begeleiders een aangenaam en veilig bezoek te garanderen aan de MBST
 2. Het is niet toegelaten om van buitenuit zelf binnengebrachte drank of voeding te verbruiken in de ruimtes van de MBST
 3. Kinderen moeten om reden van veiligheid en hygiene verplicht sokken dragen tijdens het gebruik van de diverse speelinrichtingen.
 4. Het dragen van kettingen, ringen, oorringen of andere metalen of scherpe of puntige voorwerpen zijn niet toegelaten tijdens het spelen in de speelinrichtingen.
 5. Omwille van de veiligheid kunnen enkel kinderen begeleid door een verantwoordelijke volwassene en onder dezers toezicht gebruik maken van de speelinrichtingen van MBST
 6. Kinderen van acht jaar of ouder kunnen enkel mits voorlegging van een schriftelijk en door  de ouders of verantwoordelijke begeleidende volwassene ingevuld en  ondertekend toelatingsformulier (te downloaden onder de downloadrubriek)  toegang krijgen tot het gebruik van de speelinfrastructuur van MBST.
 7. Ouders of begeleidende volwassenen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor elk van hun kinderen.
 8. De directie, noch medewerkers van de MBST kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor diefstal of welke vorm van schade dan ook aan kleding, brillen of enig ander voorwerp van de bezoekers.
 9. De directie , noch de medewerkers van de MBST kunnen  geen enkele verantwoordelijkheid  aanvaarden  voor om het even welke schade aangericht op de parking.
 10. Alle speelinrichtingen en faciliteiten van de MBST dienen met gepaste zorg gebruikt te worden. Elke bezoeker dient onmiddellijk elke vaststelling van misbruik of beschadiging te melden aan de medewerkers van de MBST.
 11. Elke schade aangebracht aan de  inrichtingen van de MBST zal door de verantwoordelijke onmiddellijk dienen vergoed te worden.
 12. Elke instructie verschaft door een medewerker van de MBST dient opgevolgd te worden. Elke inbreuk op het huisreglement of misbruik kan aanleiding geven tot het weigeren van verdere toegang tot de MBST.
 13. Het verlaten door de ouders of de begeleidende volwassenen van de MBST, zelfs voor een korte periode, zonder de kinderen mee te nemen gebeurd op het volledig risico van de ouders of begeleidende volwassenen.
 14. De medewerkers van de MBSt zijn niet verantwoordelijk voor enige supervisie van de kinderen. De MBST is geen inrichting voor kinderoppas.
 15. De ouders of begeleidende volwassenen zijn verantwoordelijk voor de keuze van welke toestellen de kinderen gebruiken, dit met betrekking tot geschiktheid en of de kinderen al dan niet fysisch geschikt zijn tot gebruik van de speelinrichtingen.
 16. De ouders of begeleidende verantwoordelijken dienen er zich rekenschap van te geven dat de leden van het MBST-team geen medische opleidingen genoten hebben. Wel kunnen ze vrijwillig helpen bij eventuele toediening van eerste hulp.
 17. Indien een kind plots ziek of onwel zou komen of in geval van een ongeval is elke medewerker van de MBST gemachtigd tot onafhankelijke verwittiging van de hulpdiensten of  arts om hulp te bieden. De betrokken ouders of begeleidende verantwoordelijke worden daarna ingelicht omtrent de ondernomen stappen.
 18. Voor ieders veiligheid zijn de ruimtes van MBST voorzien van camerabewaking.
 19. Alle bezoekers van de MBST zijn geacht het huisreglement gelezen, begrepen en integraal aanvaardt te hebben van zodra zij de speelruimtes betreden.

logo